top of page

Handelsbetingelser for Din Bolig Arkitekt ApS​

De opstillede handelsbetingelser er gældende for alle aftaler om tegnearbejde, marketing, boligansøgning eller formidling hos Din Bolig Arkitekt ApS, medmindre andet aftales skriftligt.
Der henvises i øvrigt til de nye Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler (GBF19). Læs mere her

Hos Din Bolig Arkitekt ApS tilbyder vi at løse nogle forskellige Tegneprojekter. Vi har beskrevet indholdet af tegneprojekterne på vores hjemmeside www.dinboligarkitekt.dk hvor vi også har valgt at offentliggøre alle vores standardpriser.
Hvis dit tegneprojekt strækker sig ud over det på hjemmesiden beskrevne indhold af en pakke, eller ønsker du rådgivning indenfor branchen, er vi naturligvis behjælpelige.
Din Bolig Arkitekt ApS tilbyder sparring og rådgivning i forbindelse med æstetiske, funktionelle og/eller håndværksmæssige aspekter ved dit tegneprojekt, samt de processer, som er relevante i forbindelse med arbejdet på din bolig. Rådgivningen kan være alt fra korte konsultationer til projektering og styring af samlede byggeprojekter, der strækker sig over flere måneder.
For alle typer af ydelser udarbejdes der en skriftlig aftale med en beskrivelse om, hvad projektet hos Din Bolig Arkitekt ApS skal omfatte, samt hvilke ydelser den skal indeholde, og hvad du skal betale som kunde.
Generelle oplysninger om Din Bolig Arkitekt ApS:

Din Bolig Arkitekt ApS
CVR-nr. 42937029
Gymnasievej 71
4600 Køge


Hvis du har spørgsmål eller ønsker at kontakte os, så kan du sende os en mail til: dinboligarkitekt@gmail.com
Din Bolig Arkitekt ApS er et dansk registreret Anpartsselskab, der har etableret hjemmesiden www.dinboligarkitekt.dk , med henblik på at tilbyde private - og erhvervskunder kvalitets tegninger med sans for detaljer, og kreative løsninger.
Private og bygherre (”Kunder” eller ”Erhverv”) i Danmark kan kontakte Din Bolig Arkitekt ApS www.dinboligarkitekt.dk med et ønske om at blive kontaktet, hvorefter vi vil vende tilbage hurtigst muligt.
Alle besøgende kan frit tilgængeligt (”Anonyme besøgende” eller ”Besøgende”) læse og lade sig inspirere af hjemmesidens indhold. Alt indhold er beskyttet af Copywright, og såfremt man ønsker at downloade eller benytte materiale fra siden, skal der ansøges om tilladelse hos Din Bolig Arkitekt ApS.
På www.dinboligarkitekt.dk kan en besøgende frit vælge at kontakte Din Bolig Arkitekt ApS via mail eller ved at udfylde en kontaktformular.
Din Bolig Arkitekt ApS projekter præsenteres på www.dinboligarkitekt.dk , sociale medier (herunder instagram, facebook, pinterest, linkedin og Tik Tok), eller ethvert andet sted, hvor vi vælger at informere om vores arbejde.
Din Bolig Arkitekt ApS har alle rettigheder til det materiale der bliver udarbejder under projektet. Såfremt en kunde ikke ønsker at projektet benyttes til videre markedsføring af Din Bolig Arkitekt ApS, kan der indgås en frikøbsaftale. Denne aftale laves separat, og varierer fra projekt til projekt.

Priser og tilgængelighed
Timepris for arkitekt/teknisk designer og byggetekniske ydelser: kr. 650,- ex.. moms
Priser for tegneprojekter findes i, den på hjemmesiden oplyste prisoversigt. Priser for personligt fremmøde, og takster i forhold til transport, broer, færge mm oplyses ved henvendelse til Din Bolig Arkitekt ApS. Kørsel afregnes i henhold til statens gældende takster, og faktureres separat til kunden.
Hos Din Bolig Arkitekt ApS tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne prisoverslag. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.
Der tages forbehold for sæsonudsving, vejrforhold og offentlig behandling (myndighedsgodkendelse), som kan medføre at nogle arkitekter og byggetekniske ydelser ikke kan planlægges eller igangsættes som planlagt.
Alle oplyste priser på hjemmesiden er inkl. moms i henhold til gældende lovgivning.

Betaling
I henhold til den skriftlige aftale, der udarbejdes af Din Bolig Arkitekt ApS, fremgår virksomhedens betalingsbetingelser, og af den fremsendte faktura fremgår de indbetalings oplysninger der skal anvendes ved betaling.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inklusive moms.

Fakturering
Din Bolig Arkitekt ApS fremsender ved bestilling af et af vores produkter, en opkrævning på et opstartsbeløb. Når betalingen for opstartsbeløbet er modtaget, påbegynder vi tegneopgaven.
Ved skitseprojekter modtager kunden en slutfaktura på restbeløbet efter opstartsbeløbet er fratrukket, når projektet er godkendt. Når Din Bolig Arkitekt ApS har modtaget indbetalingen af restbeløbet bliver opgaven gjort færdig, og projektet sendes til kunden.
Ved myndighedsprojekter, er der tale om 2 revideringer. 
Der fremsendes ved kontraktens indgåelse en faktura på 10% af det samlede beløb inkl. moms, som er et opstartsbeløb. når vi har modtaget betalingen påbegyndes opgaven. 
Ved 1. gennemgang/revidering af projektet fremsendes næste delfaktura.
Ved 2. gennemgang/revidering fremsendes slutfaktura på restbeløbet. 
Såfremt der skal foretages yderligere til rettelser, faktureres timeprisen separat, efter indgået aftale. Din Bolig Arkitekt ApS estimerer et timeforbrug for opgaven, og underretter kunden. Der tages forbehold for udsving i estimatet, og der må påregnes at yderligere timeforbrug kan forekomme. Det er Din Bolig Arkitekt ApS der vurderer opgavens omfang, og forbruget af timer. 
Ved indgåelse af aftale igennem entreprenør, håndværker eller anden part afregnes beløbet udenom kunden. Såfremt betalingen ikke forfalder til aftalt tid, eller efter påmindelse, forbeholder Din Bolig Arkitekt ApS sig retten til at fremsende faktura direkte til kunden. 
 
Rettigheder
​Din Bolig Arkitekt ApS beholder alle rettigheder til ethvert projekt indenfor de tidligere angivne arbejdsområder, indtil en kunde, entreprenør eller kontraktgiver har betalt det af Din Bolig Arkitekt ApS fakturerede beløb.
Kunden har dermed ikke ret til at bruge, videreformidle eller retslig påtage sig ejerskab forud for betaling er gennemført og bekræftet modtaget af Din Bolig Arkitekt ApS.
Såfremt materiale, hjemmeside, logo, tegnearbejde eller andet benyttes forbeholder Din Bolig Arkitekt ApS sig retten til at fremsende bod til kunden svarende til det dobbelte af den endelige fakturas pålydende.
Alle uoverensstemmelser imellem kunden og Din Bolig Arkitekt ApS der ikke kan løses, sendes videre til retten i Roskilde og behandles efter dansk lov.
 
Levering
Hos Din Bolig Arkitekt ApS er det vigtigt at vi får en positiv og klar dialog med kunden. Det skal være tydeligt i hvilken retning projektet skal drejes, og der må ikke herske tvivl om projektets resultat fra nogen af parterne. Det mener vi er god kommunikation, hvor vi sammen får forventningsafstemt inden projektets opstart. Vi indleder derfor også helst vores kontakt til kunden med et personligt møde. Bemærk at der her findes takster for personligt møder. Taksterne fremgår af prisoversigten på www.dinboligarkitekt.dk. På baggrund af personlige samtaler, møder, mailkorrespondance udarbejdes en skriftlig aftale, i hvilken det fremgår hvilke ydelser projektet indeholder, tidsramme for projektet, og levering af færdigt projekt.
Da rådgivningsydelserne er meget forskellige kan en leverance være en personlig rådgivning, tilsyn, sparring el.lign.. på en specifik lokation, en mail med et notat, en skitse eller projekteringstegning i PDF fremsendt på mail eller et digitalt videomøde.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os og blive kontaktet af os, har vi brug for følgende oplysninger om dig som minimum:

  • Navn og adresse

  • Telefonnummer og e-mailadresse

  • Oplysning om hvilket projekt du ønsker

  • Dokumenter, som foto, tegninger og skitser

  • Offentlige tilgængelige informationer om din matrikel og bygningerne på denne


Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende din henvendelse.
Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik, som ligger tilgængeligt på www.dinboligarkitekt.dk og som er udarbejdet for Din Bolig Arkitekt ApS.
Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

bottom of page